Mart Hovens (Venlo, 1951) studeerde biologie, tropische geneeskunde, en education and development (resp. in Nijmegen, Antwerpen en Kopenhagen). In zijn jeugd wilde hij als missionaris naar Afrika maar het celibaat schrok hem af. De interesse bleef en nadat hij in Nederland enige jaren als leraar gewerkt had, kon hij in Afrika aan de slag. Hij werkte er 15 jaar als onderwijskundige, in Guinee-Bissau en tweemaal in Niger. Als toerist en als adviseur bezocht hij in de loop der jaren vele Afrikaanse landen.

Van 2002 – 2010 werkte hij bij ICCO (ontwikkelingsorganisatie), eerst als program officer voor Liberia en Guinee-Bissau. Daarna werkte hij aan het ontwikkelen en uitvoeren van hun reorganisatie: van een puur Nederlandse organisatie naar een internationale netwerkorganisatie. Bij deze decentralisatie vinden de formulering van het beleid en de ondersteuning van de programma’s niet langer in Nederland plaats, maar in 8 regio’s. Hij was verantwoordelijk voor de 3 Afrikaanse regio’s en het Midden Oosten. De focus van ontwikkelingssamenwerking, ook bij andere organisaties, kwam aldus meer in het Zuiden te liggen. Het risico echter is dat – toch al in een tijd van afnemend draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking – de aandacht en betrokkenheid van Nederlanders voor ontwikkelingswerk vermindert. Zodoende kwam hij op het idee om ontwikkelingsreizen te organiseren en zo het contact met ontwikkelingslanden en -programma’s te onderhouden.