Dagelijks vallen er doden in de Kasai en Oost-Congo. Een amalgaam van rebellengroepen en leger- en politie-eenheden moorden elkaar onderling uit. Als collaterale schade vallen er burgerslachtoffers, door kogels, ziekten of honger. Het wordt overal geframed als interetnische geschillen, maar het gaat bijna altijd over economische macht.

Zo is er de strijd van de Hema (veetelers) tegen de Lendu (landbouwers) in Ituri, waarbij de laatste dagen tientallen doden vielen. Echter, de jonge strijders hebben moderne wapens en satelliettelefoons en worden dus van buitenaf bevoorraad. Men denkt uit Oeganda en Rwanda, maar ook goudmaatschappijen hebben zich al schuldig gemaakt aan het leveren van wapens. De gevonden kogels komen uit alle wapenproducerende landen ter wereld. Sinds 1999 zijn zo’n 60.000 mensen in dit conflict omgekomen. Veel aan onthoofding of andere gruweldaden maar de meesten toch aan honger en ziekten (mazelen, cholera).

Het verhaal lijkt op dat van de Tutsi’s en Hutu’s in Rwanda. Vroeger leefden beide groepen samen, spraken elkaars taal en trouwden onderling. De Belgen bevoordeelden de Hema (net als de Tutsi in Rwanda) want die leken nu eenmaal meer op hen. Zo werd het wantrouwen aangewakkerd waar de krijgsheren nu grif gebruik van maken om toegang tot land en tot de vele grondstoffen te kunnen krijgen.

Waarom komt er maar geen einde aan dit geweld? Het antwoord is simpel. Niemand heeft er belang bij. Sterker nog, men verdient eraan. Behalve de gewone burgers natuurlijk, de machtelozen, zij lijden eronder. De krijgsheren, legereenheden en meelopers verdienen aan afpersing, plundering van grondstoffen, en illegale handel in wapens, grondstoffen, drugs en zelfs mensen (daarvoor vinden ontvoeringen plaats). De komst van internationale hulporganisaties verhoogt de verdiensten omdat ze geld meebrengen en er ‘import’ betaald moet worden op hulpgoederen. Het losgeld voor een ontvoerde hulpverlener is bovendien een veelvoud van dat van een Congolees.

De overheid heeft evenmin een prikkel om een einde aan het geweld te maken. Hun lokale chefs verdienen aan alle bovengenoemde activiteiten. Aan de provinciegrenzen en bij alle wegversperringen moet ‘belasting’ betaald worden. Het belangrijkste is echter dat het geweld een fijne dekmantel is om een repressieve staat in stand te houden. Een staat waar de gewone burger geen enkele zeggenschap heeft en waar de president zich kan profileren als sterke man zonder wie het land tot chaos zal vervallen. Verkiezingen zullen het land alleen maar zwakker maken, volgens de president, en zijn dus ongewenst.

Ik lees momenteel het boek De Oplossing van Jonathan Tepperman om te weten te komen hoe andere landen uit zo’n impasse gekomen zijn, hoe ze de oorlogseconomie om hebben weten te zetten in een vredeseconomie. Het kán blijkbaar!

Na de genocide legde Rwanda de nadruk op verzoening en integratie. Traditionele gacaca‘s voerden een lokale en weinig professionele rechtspraak. Dat kon ook niet anders gezien de grote aantallen slachtoffers en daders, de overvolle gevangenissen en het kleine aantal juristen dat het geweld overleefd had. Intussen is Rwanda een aan het oppervlak vreedzaam land met een snel groeiende economie.

De schaduwkant is dat het conflict ontkend werd (toch belangrijk voor verzoening). De woorden Tutsi en Hutu werden taboe (over de derde groep, de Twa – pygmeeën -werd toch al niet gesproken). Een sterke leider moest het land samenbinden maar hij plaatste het slachtofferschap slechts bij één groep en had verder weinig aandacht voor de mensenrechten. Congolezen hebben een allergie tegen Rwanda ontwikkeld (enigszins terecht, denk ik, gezien hun implicatie in de conflicten in Oost-Congo) en zullen dus niet snel voor deze oplossing gaan.

Botswana heeft – net als Congo – veel grondstoffen maar er is geen vloek van de bodemschatten ontstaan. Waarom niet? Het land heeft geen blanke bemoeienis en (dus?) geen geweld gehad, geheel in tegenstelling met Congo. Botswana was niet gekoloniseerd, alleen ‘beschermd’ door de Britten. Het kon zich in alle rust en armoede (het is een woestijnland) ontwikkelen tot een onafhankelijk land, en sterke instituties opbouwen. Toen er diamanten gevonden werden, erkende men het gevaar van de ‘Dutch disease’: de door de export van grondstoffen sterk gestegen waarde van de munt waardoor de import goedkoper wordt en het land niets meer zelf hoeft te produceren.

Corruptie werd in Botswana actief tegengegaan (een minister kon nooit op eigen houtje geld uitgeven). Er was geen verspilling aan blingbling (de toppolitici gaven het goede voorbeeld bijvoorbeeld door economy class te vliegen) maar wel werd er veel geïnvesteerd in duurzame zaken als infrastructuur. De belangrijkste reden om de vloek te ontkrachten was dat er goede leiders waren met een goed beleid. Steeds werd gezocht naar consensus met de bevolking. Dat gebeurt in een soort prodemocratische instelling, de kgotla: het samen problemen oplossen, oorspronkelijk op een grasveldje omringd met palen met dierenschedels erop.

Ook dit model kan niet naar Congo overgeplaatst worden. Botswana heeft weinig inwoners, is mono-etnisch (als je de gemarginaliseerde San niet meerekent) en – als gezegd – niet gecorrumpeerd door blanke bemoeienis. Misschien kunnen we beter naar de andere kant van de oceaan kijken. Het grondstof- en bevolkingsrijke Brazilië wist een tijdlang miljoenen mensen uit de armoede te halen door met een Bolsa Familia de inkomsten uit de grondstoffen – onder voorwaarden – te delen met hun bevolking. De opvolger van president Kabila moet eens met de Braziliaanse ex-president Lula gaan praten.

Kortom, De Oplossing voor Congo is er nog niet. Onze eigen minister Kaag was gisteren hier maar ik heb over haar eventuele oplossing nog niets in de Congolese pers kunnen lezen. Wel maakte ze in de Nederlandse pers bekend volgende maand een donorconferentie te organiseren voor financiële steun aan de miljoenen slachtoffers.

Advertisements

Afgelopen zondag vond weer een mars van de katholieke lekenorganisatie plaats. Ze protesteerden, gesteund door de oppositie, tegen het aanblijven van president Kabila en voor een verbetering van de levensomstandigheden. Het internet lag eruit om te voorkomen dat de sociale media zouden oproepen tot deelname en dat filmpjes van het geweld naar de pers gestuurd zouden worden. De week ervoor waren er al veel militairen in de stad.

De dag voor de mars hoorden we dat 3 vrachtwagens met militairen bij de kathedraal aangekomen waren. Om te verhinderen dat de gelovigen hier zouden gaan demonstreren. Buiten hoorden we ineens opgewonden geschreeuw. Was het al begonnen? Nee, het bleek een dienst in de belendende kerk te zijn. Toch besloot ik om niet nog naar een afspraak buitenshuis te gaan. Het was al laat en er waren berichten van intimiderende politiecontroles.

Ik kreeg een appje dat iedereen waarschuwde voor de milities van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die zouden de demonstraties infiltreren en onrust veroorzaken. Het geweld dat ontstaat, kan dan op het conto van de demonstranten geschreven worden, en de massief aanwezige politie en militairen kunnen dan disproportioneel erop los slaan en schieten.

Die zondag was de waker er al vroeg om de barrières van de politie en militairen te ontwijken. Op de radio hoorden we dat de oproerpolitie met traangas, knuppels en geweerschoten verhinderd heeft dat de gelovigen die de ochtendmis verlieten in hun parochie gingen demonstreren. Op sommige plaatsen lukte dat, op andere werden desondanks processies/demonstraties gehouden.

Toen het internet weer terug was, las ik getallen van 3 miljoen demonstranten in het hele land maar ook van ‘een volledig mislukte manifestatie’. Ook over het aantal doden was geen consensus: tussen de 0 (de politie, die haar belofte dan gehouden heeft) en 3 (de bisschoppenconferentie). Op vele plekken hadden militanten van het regime inderdaad de kerken en daarna de demonstraties geïnfiltreerd. De politie had wederom hard opgetreden. De vredesactivist Rossy Tshimanga is neergeschoten. Enkele priesters zijn gearresteerd.

Bij de vorige manifestatie, een maand geleden, zijn priesters publiekelijk ontkleed, gemarteld en gekidnapt. Thérèse Kapangala, een jonge aspirant-non, werd bij haar parochiekerk doodgeschoten. De strijd tussen de Kalasjnikov en het missaal verhardt. Ook internationaal verharden de verhoudingen met Congo.

Er is ruzie tussen Congo en België. Het Schengenhuis (waar de Congolezen hun visum voor 18 Europese landen halen) is gesloten en ENABEL (het Belgisch ontwikkelingsagentschap) moet sluiten. Het consulaat van Congo in Antwerpen is dicht (slechts 2 werkdagen daarvóór had ik mijn visum daar gekregen!) en Congo heeft geëist dat België zijn consulaten in Goma en Lubumbashi sluit. De Belgische ambassade moet uitgedund worden (terwijl ze net in een gloednieuw gebouw getrokken zijn). Het aantal vluchten van SN Brussels moet van 7 naar 4 per week. En dat alles omdat België – volgens een gelekt onofficieel document – een deel van de bilaterale samenwerking om wilde zetten naar NGO’s en noodhulp.

De EU heeft sancties opgelegd aan 15 Congolese leidersfiguren in de (ex-)regering, het leger en de veiligheidsdiensten. Zij worden beschuldigd van ernstige schendingen van de mensenrechten. Ze mogen de EU niet meer in en hun rekeningen in de EU worden bevroren.

Ook tussen Congo en de VS rommelt het. Vier leger- en militieleiders uit Oost-Congo zijn bestraft wegens het laten voortduren van het conflict en daarmee het ‘verergeren van de armoede, honger en de noodzaak tot vluchten van de bevolking’. De vier mogen de VS niet in, noch zaken doen met Amerikanen. Op hun rekening in de VS is beslag gelegd.

Ook zijn vorige week president Kabila en vijf van zijn lijfwachten door de VS veroordeeld. Ze moeten meer dan een half miljoen dollar schadevergoeding betalen aan politiek vluchteling Jacques Miango. Vier jaar geleden werd die in Washington aangevallen toen hij bij het hotel waar Kabila verbleef, demonstreerde tegen de Congolese mensenrechtenschendingen. Hij bleef zwaargewond achter op de stoep.

Deze geldsom is niet het grootste probleem voor Kabila. In de Volkskrant stond (wat ik al eerder schreef) dat de Israëlische zakenman Dan Gertler miljoenen smeergeld betaalde aan het regime om voor weinig geld mijnconcessies op te kopen (en weer duur te verkopen). Congo liep zodoende een omzet van 1,35 miljard dollar mis. Daarnaast liep Congo vele miljoenen mis omdat met hulp van een Nederlandse belastingadviseur alle winsten op de Maagdeneilanden werden (on)belast.

Gisteren heeft de mensenrechtencommissie van de VN Congo (met Jemen, Syrië, Burundi en Birma) een ‘menselijk slachthuis’ genoemd. Vanwege de voortdurende conflicten in het oosten en de Kasai en vanwege het bloedig neerslaan van de demonstraties. Ze klagen de betrokken overheden aan omdat ze het geweld in stand houden. Ze klagen ook enkele vaste leden van hun Veiligheidsraad aan omdat ze met hun vetorecht het lijden van de bevolking in stand houden.

De Congolese senator en historicus Kisimba vraagt zich recentelijk in een interview af hoe 10 duizend Belgen toentertijd een land met bijna de afmeting van de EU konden laten functioneren, maar 80 miljoen Congolezen daar nu niet in slagen. Terwijl het land zo rijk aan grond (oppervlak, vruchtbaarheid) en ondergrond (mineralen) is. De Belgische minister De Croo gaf een paar maanden geleden het antwoord al: ‘Congo is geen staat maar een systeem van persoonlijke zelfverrijking.’

Onlangs was ik bij een debat over de vraag of verkiezingen wel nuttig zouden zijn voor de Democratische Republiek Congo. De meningen waren nogal verdeeld. Mijn eigen vraag aan het panel was: geen verkiezingen, maar wat dan wel?!

De verkiezingen zijn gepland voor 23 december 2018. De Congolezen hebben er twee jaar op moeten wachten maar het blijft uiterst schimmig of president Kabila niet een nieuwe reden voor uitstel bedenkt. De toegenomen spanningen in beide Kivu-provincies en in de Kasai zouden een vredige en transparante stembusgang in de weg staan. Tijdens het debat werd Congo vergeleken met Syrië, maar dan dat Assad, rebellen en IS samen voor het Congolese regime stonden, dat de bevolking bestreed. Sinds 1996 zijn hierbij zo’n dan 6 miljoen doden gevallen, vooral onschuldige burgers.

Cultureel ondernemer Angélique Mbundu en rapper Badi benadrukten het belang om in Nederland zoveel mogelijk informatie te geven over Congo. En daarnaast over wat wijzelf aan de vastgelopen politieke en economische situatie kunnen doen, zoals het kopen van producten zonder bloedmineralen.

Nadia Nsayi van de Belgische NGO Broederlijk Delen pleitte voor verkiezingen. Want dat is meer dan een stembiljet in een bus doen, dat is ook een proces van bewustmaking op het gebied van democratisering en mensenrechten. Verkiezingen zorgen ervoor dat corrupte en megalomane presidenten naar huis gestuurd kunnen worden, en dat de instituties van de rechtsstaat opgebouwd kunnen worden. Kabila is al 17 jaar aan de macht (overigens slechts de helft van veel van zijn collega’s in de regio) zonder dat het land zich maar een millimeter verder ontwikkeld heeft.

Publicist Alphonse Muambi had geen vertrouwen in verkiezingen. De internationale gemeenschap die dat zo graag wil (en dat ook wil financieren) is dezelfde die Rwanda en Oeganda al jarenlang steunt als ‘nieuwe democratieën’. Dit komt volgens hem voort uit schuldgevoel omdat ze toentertijd niets tegen de genocide in Rwanda ondernomen hebben. Nu staan ze toe dat beide landen Oost-Congo leeg plunderen.

Het draait volgens hem allemaal om geld. Het plunderen maar ook het omkopen van de oppositie. Hoe langer een politicus in de oppositie zit, hoe armer hij wordt en hoe makkelijker hij met wat geld naar de meerderheid te lokken is. Kabila, zijn familie en zijn meerderheid zijn rijk genoeg. De Congolese vredes-NGO’s staan ver van de bevolking en schuren soms tegen de overheid aan. De enigen die zich nog niet hebben laten corrumperen zijn de katholieke kerk en enkele jongerenbewegingen.

De oppositie blijft verdeeld en mist enig politiek programma. Ze lijkt meer op machtsovername dan op verandering gericht. Zelfs binnen de UDPS, de grootste oppositiepartij raakt men het niet eens over de strategie om Kabila kwijt te raken: 2018 een overgangsjaar laten worden zonder Kabila, of de verkiezingen eind dit jaar afwachten en hopen dat Kabila zich niet voor een ongrondwettelijk derde mandaat meldt.

De belangrijkste oppositieleider bevindt zich als balling in het buitenland en maakt geen aanstalten terug te komen. Hij heet Moise Katumbi en is van Grieks-Joods-Congolese afkomst. Bij de Zairisatie van Mobutu heeft hij bedrijven opgekocht en daaraan flink verdiend. Hij was de jongste gouverneur van de rijke Katanga-provincie en zorgde via wetten dat het vooral met mijnbouw verdiende geld binnen Katanga bleef. Een deel van dat geld ging naar infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg, wat zijn populariteit verhoogde, maar een ander deel verdween in zijn eigen zak. Hij is de eigenaar van een van de beste voetbalclubs van Afrika, Tout Puissant Mazembe, heeft een voetbalacademie opgericht, en bezit een eigen wildpark.

Katumbi steunde Joseph Kabila maar moest vluchten toen die hem te populair vond worden en hem beschuldigde van corruptie en van het werven van huurlingen tegen zijn regime. Daarvóór leek een Poetin-Medvedev-constructie in de maak: Kabila en Katumbi afwisselend president en premier.

Wat treft de volgende president van de Democratische Republiek Congo eigenlijk aan? Een failed state. Een rotte vrucht, die van binnen leeg gevreten wordt door Rupsjes Nooitgenoeg. Als de machtswisseling nog lang op zich laat wachten, zal de vrucht verschrompelen en beschimmelen. Maar misschien wordt de rups binnenkort wel opgegeten door een mooi vogeltje. Of misschien overleeft de rups het en verpopt hij zich tot kleurige vlinder. Dan zal Congo zijn rijkdom en eigenwaarde terugkrijgen.

 

 

Op 21 januari was er in Kinshasa weer een manifestatie tegen het aanblijven van president Kabila. Het werd – net als met oudjaar – georganiseerd door de katholieke lekenkerk. Er waren zeker 6 doden, een vijftigtal gewonden en meer dan 100 gearresteerden, w.o. 10 priesters. Enkele priesters werden aangehouden, geboeid, mishandeld en met onbekende bestemming weggevoerd. Waarnemers van de VN zijn bedreigd en gemolesteerd. Het internet was een paar dagen stilgelegd zodat er weinig informatie vrijkwam. Op de weinige foto’s zag je uniformen tegen habijten. Kogels en traangas tegen bijbels, palmtakken en rozenkransen.

De katholieke kerk is het enige instituut dat functioneert in Congo. Het is ook het enige dat een geloofwaardige band met het volk heeft. In alle dorpen en volkswijken staan kleine kerkjes waar ‘s zondags uitbundige diensten worden gehouden. De protestantse kerk (waar Kabila onlangs nog de dood van zijn vader memoreerde; bij de katholieken vond hij dat te eng) en de moslims sluiten zich langzamerhand bij het katholieke protest aan.

Congo is een zwakke staat, omringd door steviger staten. Er komen steeds meer aanvallen van rebellen uit Oeganda en Rwanda. Zij profiteren van de politieke impasse door steeds nieuwe coalities aan te gaan. Ze verbinden zich ook met het leger, de politie en de lokale autoriteiten. Anders zouden ze nooit zover het Congolese grondgebied binnen kunnen dringen. MONUSCO staat machteloos omdat ze slechts het mandaat hebben om het Congolese leger bij te staan. Voelen de rebellen en hun allianties de implosie van de Congolese staat aankomen? Lokken de nog steeds gigantische hoeveelheden grondstoffen? Nu al voeren beide buurlanden veel van Congo’s grondstoffen uit.

Met al die rebellenlegers zou je in Congo al snel een revolutie verwachten. Maar de rebellen zijn niet uit op de omverwerping van het corrupte systeem, ze zijn uit op de overname van het corrupte systeem. Vandaar ook de liaisons met de lokale overheid. Rebel zijn is hier een beroep, een verdienmodel. Net als militair zijn. Mobutu zei al: ‘waarom zou ik de soldaten een salaris betalen?! Ze hebben toch een geweer’. Er zijn geen revolutionairen in Congo, zoals ook al bleek uit de ervaringen van Che Guevara (zie twee blogs geleden). Je hebt wel enkele, vooral lokaal georganiseerde, jongerenbewegingen maar die worden door intimidaties en arrestaties gemarginaliseerd.

Om reden van het gebrekkige democratiseringsproces en het harde neerslaan van de manifestaties besloot België vorige week om een deel van hun bilaterale (tussen overheden) samenwerking te herschikken. 25 Miljoen euro zou nu rechtstreeks naar de bevolking, naar humanitaire hulp en NGO’s gaan. Als reactie zei de Congolese minister van Buitenlandse Zaken dat ze die hulp van zo’n ‘brute kolonisator’ toch niet langer nodig hadden. Die werd immers voor ‘50% in de eigen zak gestoken’ (denk aan expatsalarissen).

Meteen werd verordend dat ENABEL (het ontwikkelingsagentschap) en het Schengenhuis (dat de visa voor de Schengenlanden levert) moesten sluiten. Voor mijn eigen reis moest ik een visum op het consulaat in Antwerpen of de ambassade in Brussel aanvragen en ook hier bleven de schermen zwart en de telefoonlijnen stil.

Ondertussen gaat de koopkracht steeds verder achteruit. Door de overstroming storten nog steeds gebouwtjes in. Het zoontje van onze wacht werd gisteren door zo’n omvallende muur gedood. ‘Verdwenen’ ziektes als tetanus, cholera en lepra nemen weer toe. Geld voor medicijnen, ziekenhuis of begrafenissen is er niet.

Op de universiteit van Kinshasa is het al weken onrustig. De studenten eisen dat hun beurs volgens de oude dollarkoers uitbetaald wordt en niet via de sterk gedevalueerde Congolese franc. Nu houden ze nauwelijks geld over om te eten.

Congo bewijst eens temeer het ‘Afrika van Afrika’ te zijn. Alle negatieve (armoe, corruptie, nepotisme) en positieve (muziek, mode, grondstoffen, optimisme) elementen zijn in het hart van dit continent samengebald.

De urbanisatie van Kinshasa (Democratische Republiek Congo) neemt dramatische vormen aan. De populatie wordt momenteel op 12 miljoen geschat. Iedere dag komen er meer dan 1000 inwoners bij. Ze komen van het verarmde platteland of uit de vele conflictgebieden. Kinshasa is inmiddels de grootste francofone stad ter wereld. Het veranderde van Kin la Belle (Kin de Mooie) naar Kin la Poubelle (Kin het Vuilnisvat).

De grote verkeersaders richting het centrum zitten vol gaten en staan vol voertuigen. Aan weerszijden hoopt het vuilnis zich op. Meestal staat de verkeersstroom muurvast. De passagiers van de uitpuilende busjes (Esprit de Vie, maar meestal verbasterd tot Esprit de Mort) stappen dan uit en lopen de kilometers die hen van het centrum scheiden. Ze wurmen zich langs de files want er zijn geen voet- of fietspaden. In de oneindige volkswijken onderweg lijken de huisjes tussen de modderpaadjes op elkaar gepropt. Duizenden mensen bewegen zich tussen de plassen en afvalhopen.

Het is daarom niet verwonderlijk dat op het Kinsuka kerkhof golfplaten hutjes tussen de graftomben verschijnen. De kerkhofbeambten worden omgekocht en tussen de doden houdt men zich in leven met al dan niet obscure bezigheden. Overal in de stad worden kavels op willekeurige wijze en voor steeds meer smeergeld verdeeld. Het is de urbanisatie van de armoede.

Voeger bouwde men de huizen om de moerassige plaatsen in de stad heen, die waren er voor de verbouw van gewassen. Later verschenen hier legerkampen die het rijke centrum van de volkswijken moesten afschermen. Nu is het er volgebouwd met huizen voor de rijkeren. De stroompjes in de moerassen zijn omgeschakeld naar afvoergoten voor menselijk en huishoudelijk afval. Nergens worden deze open rioleringen gekanaliseerd. Bij plensbuien treden ze buiten hun oevers.

Vorige week donderdag was er een geweldige stortregen. Hele wijken hebben onder water gestaan. Modderstromen hebben de schamele hutten op de hellingen vernietigd. Muren zijn door het natuurgeweld neergestort. Veel inwoners zijn op hun daken gevlucht en brachten daar de nacht door. De verdronken huisgenoten werden noodgedwongen op het dak gelegd. Ook bij onze achterburen zijn 2 kinderen omgekomen. Het aantal dodelijke slachtoffers is 44. Verschillende bruggetjes en wegen zijn ingestort. De elektriciteitscentrale van de stad stond ook onder water. De hoogspanning is eraf gehaald om nog meer slachtoffers te voorkomen.

Ons huis staat op een laag punt in onze wijk. Het kantoordeel en het terras zijn zelfs boven een beekje aangelegd. Overal om ons heen is hoogbouw verschenen en alle huisvuil voert af op het beekje onder het kantoor. Vorig jaar al was ons huis overstroomd. Wij dachten dat dat eenmalig was maar nu blijkt het toch structureler. Is het de klimaatverandering of de gebrekkige waterhuishouding van de stad? Weer stond onze binnenplaats en garage helemaal onder water. In huis kwam het water tot 1,5 m hoog, op kantoor tot 0,50 m. We hadden onze spullen voor de vakantie wat hoger gelegd, maar alles is desondanks door het modderige water meegesleurd. De meeste spullen zijn als verloren te beschouwen. Voor de Congolezen is dat veel erger natuurlijk, die zijn het weinige dat ze hadden nu ook kwijt.

Elders in het land heerste al een cholera-epidemie. Met de wateroverlast in de uiterst dichtbevolkte volkswijken is het risico hierop in Kinshasa groot. De materiële schade is niet bekend maar zal in de miljoenen lopen. Niemand (ook wij niet) is verzekerd tegen dit soort catastrofes. De staat komt de schade niet herstellen en biedt evenmin hulp (maar heeft wel 2 dagen van nationale rouw afgekondigd). En de mensen hebben het toch al zo slecht de laatste tijd. Maar zoals altijd zal het Congolese optimisme zegevieren en zal iedereen weer zijn huisje opbouwen en zijn kostje bij elkaar scharrelen.

Had deze ramp voorkomen kunnen worden? In Nederland wel, in Congo niet. In Nijmegen staat de Waal erg hoog maar is er geen sprake van schade. In Kinshasa is geen functionerend stadsbestuur dat de uitgifte van kavels had kunnen reguleren. Veel ambtenaren en andere tussenpersonen profiteren van de anarchistische uitgave van bouwgrond. De watermaatschappij Regideso besteedt geen geld aan de aanleg van sanitaire afwatering zoals riolering. De beekjes en open afvalgoten liggen vol plastic en ander afval en worden nooit schoongemaakt. Met de nieuwbouw verschijnen overal muren die het water tegenhouden en naar de diepst gelegen plaatsen voeren. Mensen met wat geld leggen zandzakken rond hun huis, met hetzelfde effect. De armen en de mensen die onderop wonen krijgen al dat water over zich heen.

Nu de mensen echt alles verloren hebben, komt er misschien eindelijk een kantelpunt in de politieke impasse. Ze hebben geen toekomstperspectief meer en marcheren dan op het presidentieel paleis af. Dan heeft de overstroming nog wat opgeleverd. Maar anderzijds zullen de dagelijkse beslommeringen alle energie opeisen en gebeurt er niets. En wij … wij zoeken een nieuwe, hoger gelegen woning annex kantoor.

 

 

Veel mensen van mijn generatie hadden in de jaren 70 de iconische poster van Che Guevara op hun kamer hangen. Op deze contrastrijke foto kijkt hij onbeschroomd de nieuwe ideale wereld in. Hij heeft lang haar, een dun baardje en een baret met de ster van Cuba op zijn hoofd. In Afrika kom je de foto nog veel tegen, op het spatbord van brommers en achterop transportbusjes.

Congo wordt momenteel geleid door Joseph Kabila. Zijn vader Laurent verdreef in 1997 toenmalige machthebber Mobutu. Hij heeft daarvoor een lange weg moeten afleggen. In zijn jonge jaren was hij een fervent aanhanger van de vermoorde ‘communistische’ Lumumba. In 1964 al begon hij een guerrilla in het oosten van Congo tegen Mobutu, toen nog legerleider, die door de Amerikanen gesteund werd. Zijn Simba’s (‘leeuwen’ in het Swahili) zaaiden terreur en vermoordden duizenden Congolezen en Belgen. Een jaar later werden ze verslagen door Mobutu’s leger en enkele honderden blanke (vooral Belgische) huurlingen. Kabila trok zich terug in de brousse en zette lokaal de gewapende strijd voort.

In 1965 was Che Guevara door Fidel Castro op een geheime missie gestuurd om Laurent Kabila bij deze strijd te helpen. Om niet herkend te worden, schoor Che zijn baard af en kamde hij zijn haren netjes in een scheiding. Naar het voorbeeld van de Cubaanse revolutie zou het imperialisme in de hele wereld verslagen moeten worden en ‘el comandante Che’ zou dat leiden. Maar de samenwerking met Laurent Kabila en de aanhangers van de linkse oppositieleider Mulele tegen de zittende regering van Tshombe werd geen succes.

Het moreel van de Congolezen was dramatisch in de ogen van de revolutionair. De ongetrainde en onbetaalde Congolese strijders waren ongedisciplineerd, stalen wapens, voedsel en drank en verkrachtten vrouwen. Zo gauw geschoten werd, gingen ze er vandoor. Ze wisten de boerenbevolking niet aan hun zijde te krijgen, zoals het revolutionaire model voorschreef, maar ze terroriseerden hen Het ergste was dat dat gebrek aan strijdlust op de Cubaanse ‘fidelistas’ overgedragen werd. Het idee was dat de Cubanen hun revolutionair elan (‘patria o muerte, venceremos’) op de Congolezen over zouden dragen maar het omgekeerde gebeurde.

Net als de Simba’s hadden de Congolese krijgers een blind vertrouwen in ‘dawa’ (een toverdrank die je sterk maakt). Gecombineerd met water (‘mai’ in het Swahili; de groep van Kabila heette ook de Mulele Mai) dat je onkwetsbaar maakte voor kogels, maakte je dat onoverwinnelijk. De Cubanen geloofden niet in dawa en wezen op de vele gewonden en doden. Maar dan was de ceremonie niet goed gedaan, volgens de Congolezen.

Laurent Kabila was de officiële leider van de Congolese strijders maar hij kwam nooit opdagen op afspraken met Che. Als hij eens even op kwam dagen, hing de lucht van whisky om hem heen. Hij zei dat hij altijd ‘belangrijke zaken te doen had’ in Tanzania. Ook toen hij decennia later president van Congo was, had hij altijd ‘zaken’ te doen. Als gasten op bezoek in zijn paleis waren, bood hij ‘tegen een schappelijke prijs’ zijn gestolen diamanten aan.

Na 7 maanden trok Che zich teleurgesteld terug uit Congo. Omdat Castro zijn afscheidsbrief al gepubliceerd had, die pas bij zijn dood geopenbaard had mogen worden, kon Che niet naar Cuba terugkeren. Hij woonde een paar maanden clandestien in Tanzania en Tsjechoslowakije. Twee jaar later werd hij op een vergelijkbare missie in Bolivia in de val gelokt en vermoord.

In Congo is sindsdien niets veranderd. Om het imperialisme of hyperkapitalisme hier te verslaan moet je van goeden huize komen. De economische belangen van de gevestigde orde, de kliek om zoon Joseph Kabila, zijn gigantisch. Na zijn twee mandaten ruimschoots uitgezeten te hebben, is Kabila geenszins van plan te vertrekken. Op oudejaarsdag demonstreerden duizenden Congolezen in het hele land tegen zijn illegale aanblijven. De manifestaties werden door de katholieke kerk en de oppositie georganiseerd. Ze werden met veel geweld onderdrukt. Er vielen minstens 11 doden en vele honderden gewonden. Er waren nog meer arrestaties en verschillende kerkdiensten werden ‘ontheiligd’, lees: gewapenderhand onderbroken. Het internet en de uitzendingen van de nieuwsmedia waren enkele dagen geblokkeerd.

 

Ik schreef al eens dat mijn loopbaan cyclisch geworden is. In de jaren 70 gaf ik biologie en zo aan HBO- en MBO-studenten in Nijmegen. Toentertijd fietste ik om 8.35 naar school en trof daar om 8.45 mijn studenten en het lesmateriaal aan. In Kinshasa fiets ik om 7.30 naar hotel Beatrice. Om 8 uur ben ik er maar daarna stagneert het vaak.

De auto blijkt kapot en we moeten op een andere auto wachten om naar het dierenpark in Kimpoko te gaan. Of er moeten eerst nog boodschappen gedaan en mensen opgehaald worden. Of het regent vreselijk en ik kom mijn wijk niet uit: te modderig voor de fiets en geen taxi’s te bekennen. Eenmaal op pad moet vaak ik de achterbank delen met de dierenarts, een lasser en een schooldirecteur. Een andere lasser ligt dan in de achterbak tussen de schriftjes, flipchart, en voedsel voor mens en dier.

Een keer vertrok de auto – tegen alle gewoonte in – op tijd. Net die dag was ik door de regen wat later en ik moest een taxi nemen. Die had last van de files en kon niet over het zandpad tot in het park komen. Helaas had mijn telefoon geen bereik en moest ik nog een uur in de middaghitte wachten. Ik ben nog nooit voor het middaguur in het dierenpark gearriveerd.

Op papier geef ik hier wekelijks van 10-12 uur een inleidende cursus voor het parkpersoneel. Bij aankomst kan het meestal ook nog niet beginnen omdat de flipchart vergeten is, of de generator niet werkt om de beamer aan te sluiten, of de medewerkers moeten nog op het gigantische terrein verzameld worden. Als ze onderweg niet in onze volle auto gepropt konden worden, zijn de 4 ex-studenten uit Kinshasa er ook nog niet.

Naast deze 4 Kinois die als vrijwilliger in het park gaan werken (vooral als gids) zijn er nog 10 andere leerlingen. 4 dierverzorgers en 2 werkers in het park, schooldirecteur Faustin uit Kinshasa die scholen voorlicht over het park, dierenarts Diderot, ingenieur Kaba, en de Belgische parkmanager Michel. Van analfabeet tot afgestudeerde ingenieurs, van Lingala sprekende dorpslui tot sjieke stadslui. Een uitdaging, zelfs voor een ex-leraar!

We beginnen nooit voor 12.30. Waar nodig wordt in het Lingala vertaald en als ikzelf een woord in het Frans niet weet, vult Michel aan. Met name de net afgestudeerde dierenarts Diderot heeft veel vragen. Zijn biologische kennis mag dan wel niet up to date zijn (eerder al bleek hij niet te weten dat de dinosauriërs uitgestorven waren) maar over de huidige bedreigde diersoorten in Congo heeft hij verstandige opmerkingen. Helaas moet hij of een ander tijdens de les altijd wel even weg vanwege een geblesseerde zebra, een koe die op het gras van de buurman aan het grazen is, of een struisvogel die ontsnapt is.

De lessen gaan over de principes van dierenparken, biologie, ecologie en zelfs ethiek. Ook de karakteristieken (voorkomen, reproductie, voeding, etc.) van de huidige dieren in het park komen aan bod. Omdat de flipchart teveel plek in de auto inneemt, gebruik ik later mijn aantekenschriftje als schoolbord. Ik dacht alle namen van de ‘klas’ te kennen, maar verwisselde steeds die van beide stadsdames. Waar de een vorige week lang haar had, had ze nu kort en de ander had het omgekeerd. “Zo kan ik natuurlijk nooit jullie namen leren!”

Charlie en Nicole zijn nog niet echt klaar voor hun gidsrol. In het park kwam de mannetjesbuffel een beetje dreigend op hen af. Gegil. Je moet blijven staan, niet wegrennen want dan komt hij je achterna, zei ik. Maar ze verdwenen schielijk in de auto. Bij de andere dieren werden tientallen selfies gemaakt. Ook toen Monique (de chimpansee) op mijn rug sprong, gilden beiden het uit.

Mijn lesmethode bestaat uit veel gerichte vragen, aan de verzorger of de dierenarts, ieder op hun niveau. De vragen worden prima beantwoord. Zelf hadden ze ook veel vragen. Bij de chimpanseefilm bijvoorbeeld over de gezwollen schaamlippen van de vrouwtjes. Ik legde uit dat wij mensen die in onze evolutie kwijtgeraakt zijn. Mannen weten nu niet of en welke vrouw ze bevruchten, dus om zeker te zijn dat het hun eigen baby is (belangrijker: dat het hun eigen genen zijn) paren ze steeds met dezelfde vrouw. Zo ontstond de menselijke monogamie, overigens niet echt een populair verschijnsel in Congo.

Ik had ook enkele lessen uitbesteed: veel voorkomende dierziektes aan Diderot, parkregels aan Michel, en het ontvangen van toeristen aan Monique (niet de chimpansee). Diderot hield een zeer academisch verhaal en ik herleidde dat voortdurend tot de begrijpelijke praktische omstandigheden in ons park. De oudere dierverzorgers testten hem uit door nóg praktischer vragen te stellen. Toen het over rabiës ging, nam hij als voorbeeld: ‘stel dat een wolf de omheining van de eenden binnendringt’. Een wolf in Afrika? Ik verdedigde hem maar steeds (‘een wolf in het lokale spraakgebruik is een hyena of jakhals’).

De les over de huisregels was redelijk saai. Ik zag de mensen gapen. De stadsdames veerden op bij de regel: als een aap poep naar je gooit, moet je je niet omdraaien en weglopen (om dit gedrag bij de aap niet te belonen). “Ach gads, word je dan niet ziek?” De 2 politieagenten deden dit keer ook mee. Logisch, gezien het onderwerp. Hoe bestraf je een bezoeker die steentjes naar de dieren gooit? Niet meteen neerschieten, zei ik voor de grap tegen de bewapende agenten. “Haha, nee, wij zijn er om de mensen te helpen.” “Dat is toch niet wat we dagelijks op het nieuws zien”, reageerde een der ex-studenten. Hij doelde op de met buitensporig geweld onderdrukte demonstraties. Daarna discussieerden de 4 afgestudeerde maar baanloze stadslui nog over de situatie in Zimbabwe. Zij wilden dat ook wel voor Congo maar ik was minder enthousiast. “Het leger stelt de president aan?! En dan een wellicht een nog grotere boef dan Mugabe?!” “Voor Congo is alles beter dan Kabila.”

Monique heeft in Kameroen al workshops over ecotoerisme gegeven. We deden ditmaal een aantal rollenspelen om de zaak te verduidelijken. Monique speelde een ongeïnteresseerde gids die de toerist behandelt om er aan te verdienen. Ik speelde een opdringerige gids die geen respect toonde voor de privacy van de toerist. Hilariteit want o zo herkenbaar. Daarna vroegen we wat er goed en fout ging. Het was de laatste les dit jaar en dus schreef ik voor alle deelnemers een officieel certificaat uit. Onder het genot van drankjes die door Monique gekocht waren, overhandigden we die plechtig. “Goed voor mijn CV!” zei de ongeschoolde dierenverzorger.